GARANTİ ŞARTLARI

1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.

3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, malın servis istasyonuna, servis istasyonunun almaması durumunda, malın satıcı bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya ithalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.

4- Malın garantis süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

1- Malın;

a- Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,

b- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c- Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkünatı bulunamadığının belirlenmesi, durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

2- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

3- Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabileceksorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne Başvurulabilir.

Copyright © 2010 Deltadoor İç ve Dış Ticaret
Konak Mah. Yıldırım Cad. Dağlar Plaza No:66/B Nilüfer / Bursa | Tel: 0 (532) 732 62 88 | e-mail : ismail@deltador.com

DELTADOOR İÇ VE DIŞ TİCARET